Vi har under 23 år samarbetat vad gäller längre resor. Det samarbetet har varit väldigt framgångsrikt med få inställda resor och stadigt ökade passagerarantal. 2017 var vårt bästa år någonsin både vad gäller passagerarantal och antal genomförda resor. För att kunna bli mer effektiva och konkurrenskraftiga så har vi tagit nästa steg genom ett samgående. Det sker genom att Vikingbuss köper Ringarums resor. Stefan Andersson kommer att sitta kvar i Ringarum på samma telefonnummer och mailadress som tidigare och alla bokningar och resebevis gäller fortfarande, detta gäller naturligtvis även bussar och chaufförer. Personalen hos Vikingbuss blir också densamma som tidigare.

Vi är övertygade om att alla våra kunder kommer att uppleva detta positivt då vår administration blir mycket effektivare med gemensamma bokningssystem, etc. Det kommer att innebära kortare svarstider, snabbare besked och ändå mer prisvärda resor. Vid ytterligare frågor avseende detta var vänlig maila eller ring till Vikingbuss eller Ringarums resor.

Stefan och Kerstin Wernholm, Vikingbuss.
Stefan Anderson, Ringarums Resor.